Généalogie de Christian Tschanz

Arrières-grands-parentsJohann TschanzMarie Dellenbach  Johannes-Ulrich StaufferAnna-Barbara Amstutz  
Grands-parentsPeter TschanzAnna FankhauserChristian StaufferCatharina Reusser
ParentsFritz-Peter Tschanz (1855 - 1904)Anna-Elise Stauffer (1857 - 1934)
IndividuChristian Tschanz
né en 1893 à Cortébert, BE, CH
décédé en 1936
Fraterie Lina Tschanz (1880 - 1968)
Elise Tschanz (1881 - 1963)
Robert Tschanz (1882 - 1968)
Marie Tschanz (1884 - 1964)
Aline Tschanz (1886 - 1946)
Anna Tschanz (1888 - 1985)
Fritz Tschanz (1889 - 1960)
Emma Tschanz (1891 - 1970)
Louis Tschanz (1894 - 1984)
Siegfried Tschanz (1896 - 1960)
August Tschanz (1897 - 1974)
Léa Tschanz (1899 - 1981)
Conjoint / Enfant(s)Fanny Stauffer (1898 - 1983)Hedi-Clara Tschanz (1923 - 1939)
Walter Tschanz (1924 - 1991)
Olga Tschanz (1925)
Willy Tschanz (1928)
Robert Tschanz (1929)
Kurt Tschanz (1931)

Recherche d'une autre personne

Nom   Prénom    
recherche exacte recherche partielle recherche approximative