Généalogie de Fritz Tschanz

Arrières-grands-parentsJohann TschanzMarie Dellenbach  Johannes-Ulrich StaufferAnna-Barbara Amstutz  
Grands-parentsPeter TschanzAnna FankhauserChristian StaufferCatharina Reusser
ParentsFritz-Peter Tschanz (1855 - 1904)Anna-Elise Stauffer (1857 - 1934)
IndividuFritz Tschanz
né en 1889 à Cortébert, BE, CH
décédé en 1960
Fraterie Lina Tschanz (1880 - 1968)
Elise Tschanz (1881 - 1963)
Robert Tschanz (1882 - 1968)
Marie Tschanz (1884 - 1964)
Aline Tschanz (1886 - 1946)
Anna Tschanz (1888 - 1985)
Emma Tschanz (1891 - 1970)
Christian Tschanz (1893 - 1936)
Louis Tschanz (1894 - 1984)
Siegfried Tschanz (1896 - 1960)
August Tschanz (1897 - 1974)
Léa Tschanz (1899 - 1981)
Conjoint / Enfant(s)Marie Oppliger (1886 - 1970)Arthur Tschanz (1917 - 1975)
Hélène Tschanz (1919)
Marie Tschanz (1922)
Fritz Tschanz (1922)
Walter Tschanz (1928)

Recherche d'une autre personne

Nom   Prénom    
recherche exacte recherche partielle recherche approximative