Généalogie de Robert Tschanz

Arrières-grands-parentsJohann TschanzMarie Dellenbach  Johannes-Ulrich StaufferAnna-Barbara Amstutz  
Grands-parentsPeter TschanzAnna FankhauserChristian StaufferCatharina Reusser
ParentsFritz-Peter Tschanz (1855 - 1904)Anna-Elise Stauffer (1857 - 1934)
IndividuRobert Tschanz
né en 1882 à Cortébert, BE, CH
décédé en 1968
Fraterie Lina Tschanz (1880 - 1968)
Elise Tschanz (1881 - 1963)
Marie Tschanz (1884 - 1964)
Aline Tschanz (1886 - 1946)
Anna Tschanz (1888 - 1985)
Fritz Tschanz (1889 - 1960)
Emma Tschanz (1891 - 1970)
Christian Tschanz (1893 - 1936)
Louis Tschanz (1894 - 1984)
Siegfried Tschanz (1896 - 1960)
August Tschanz (1897 - 1974)
Léa Tschanz (1899 - 1981)
Conjoint / Enfant(s)Élise Tschan (1882 - 1960)Maurice Tschanz (1907 - 1930)
Robert Tschanz (1909 - 1920)
Clara Tschanz (1911)
Ruth Tschanz (1912 - 2001)
Olga Tschanz (1916)
Élise Tschanz (1917)
Hector Tschanz (1919)
Fritz Tschanz (1921 - 1921)

Recherche d'une autre personne

Nom   Prénom    
recherche exacte recherche partielle recherche approximative